O projekcie

ANIMUS ANITA KARNACEWICZ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez odtworzenie tradycyjnych produktów w zakresie cukiernictwa

Projekt polega na uruchomieniu AUTORSKIEJ PRACOWNI CUKIERNICZEJ i utworzeniu nowej marki cukierniczej w regionie bazującej na tradycjach sztuki cukierniczej w nowoczesnej współczesnej oprawie, dzięki czemu nastąpi wzrost/poprawa konkurencyjności na rynku poprzez wprowadzenie na rynek wyrobów cukierniczych wytwarzanych wg tradycyjnych receptur, jak również odtworzenie wyrobów niegdyś popularnych w regionie Warmii i Mazur (rogal z nadzieniem miodowym), wprowadzenie usług cukierniczych dedykowanych pod konkretnego odbiorcę z uwzględnieniem alergii i nietolerancji pokarmowych zamawiających
 

Harmonogram wdrożenia przedsięwzięcia:
 
1. Rozpoczęcie i przeprowadzenie procedury wyłaniania wykonawców / dostawców
 
2. Podpisanie umów z wykonawcami i dostawcami
 
3. Realizacja prac adaptacyjnych
 
4. Zakup i instalacja wyposażenia
 
5. Ostateczne rozliczenie projektu
 
 
Cel projektu: Celem głównym projektu jest wprowadzenie na rynek nowej marki cukierniczej poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w przedsiębiorstwie ANIMUS Anita Karnacewicz

 
Beneficjent: ANIMUS ANITA KARNACEWICZ
 
Wartość projektu: 1 391 561,47 zł
 
Dofinansowanie projektu z UE: 826 818,88 zł